Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2019

21:21
1427 00db
Reposted frombng123 bng123 viairmelin irmelin
zucha
21:20
9353 5b98
Reposted fromadder adder viairmelin irmelin
zucha
21:17
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viairmelin irmelin
zucha
21:16
6389 38dd 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
zucha
21:16
6388 b58d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
zucha
21:16
6386 b396 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
zucha
21:16
6334 4e43
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
zucha
21:11
5724 7ca6 500
zucha
21:09
6494 d5b7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
21:09
5150 7aca 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viairmelin irmelin
zucha
21:09
Dobrze gdzieś mieć kogoś. Choćby po to, by było komu opowiedzieć historię dnia, który właśnie z tego powodu warto było przeżyć.
— Taras Prochaśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
zucha
21:05
Strach i wątpliwości zabiły więcej marzeń i celów, niż porażka kiedykolwiek zdołała.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viairmelin irmelin
zucha
21:05
zucha
21:04
Oddałabym ze trzy spełnione erotyczne fantazje za jeden taki wieczór. Żeby tak siedzieć na kolanach faceta, w którym się zakochuję, wdychać jego zapach i pozwalać się karmić.
— Małgorzata Lisińska - "Pikantnie po włosku"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairmelin irmelin
zucha
21:04
Nie masz być perfekcyjna, masz być prawdziwa.
— Bedoes
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairmelin irmelin
21:03
7026 6141 500
Reposted fromfagshionista fagshionista viairmelin irmelin
zucha
20:59

Odchodziłam od wielu ludzi, wiele razy. Chciałabym spotkać kogoś, przy kim będę chciała zostać. Nie odejść i ewentualnie wrócić. Zostać i czuć się na tyle bezpiecznie, żeby przestać uciekać.

- Nieszyn Jasińska

Reposted fromdelain delain viaavooid avooid
zucha
20:59
Szczególnie wtedy, gdy uważacie, że wasz pomysł jest głupi - zapiszcie go.
— A. Borowik, mało ważne szkolenie pełne ważnych cytatów
Reposted fromjaskier jaskier viaavooid avooid
20:58
Łączyła nas relacja, ta z rodzaju relacji, o które człowiek zapytany z bólem serca i przez zaciśnięte zęby kłamie wbrew sobie i odpowiada, że to nic takiego.
— (via swiatniedlanas)
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaavooid avooid
zucha
20:58
Reposted frombluuu bluuu viaavooid avooid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl