Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2019

zucha
16:28
5475 3203 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaavooid avooid
zucha
16:26

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromlittlenastything littlenastything viaavooid avooid
zucha
16:26
Rozpamiętywanie każdego uczucia prowadzi do jego nasilenia.
— Bogdan Wojciszke
Reposted fromirmelin irmelin viaavooid avooid
zucha
16:26
2092 4c70
Reposted fromolbaria olbaria viaavooid avooid
zucha
16:26
5843 1c74 500
Reposted fromsavatage savatage viaavooid avooid
zucha
16:26
Bądź sobie pochmurny, ale nie rób deszczu.
— Phoebe Buffay, "Przyjaciele"
Reposted fromcudoku cudoku viaavooid avooid
16:26
8910 d238 500
Reposted fromink ink viairmelin irmelin

May 19 2019

zucha
20:48
Traktuj siebie jak świątynię, a nie jak śmietnik i nie ważne, czy tyczy się to jedzenia, czy myśli. Stajesz się tym, czym się karmisz.
— Magdalena Witkiewicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaavooid avooid

March 02 2019

zucha
11:10
- A co Ty się tak do mnie cały czas uśmiechasz?    
- Cieszę się z Ciebie.   
- Ze mnie się cieszysz?   
- Tak. Cieszę się, że istniejesz. Twoje istnienie stanowi dla mnie niewyobrażalne szczęście. ”
— Aleksandra Steć
Reposted fromlovvie lovvie viaresort resort

February 23 2019

zucha
11:35
Z kobietami po prostu tak jest. Wszystko, co przeżyły, pozostaje w nich na zawsze.
— Tomás Eloy Martínez
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaavooid avooid
zucha
11:30
Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin
zucha
11:28
Wycofałem się z pomysłu, bo w sumie nie do końca było wiadomo, kto ma spierdalać.
— Rafał Kwiatkowski o ówczesnym zamiarze nazwania płyty własnego zespołu PRL tytułem "Spierdalaj". Stanęło na "Zła wiadomość". "Ma celę i cel", Polityka 11/13
Reposted from1923 1923 viairmelin irmelin
zucha
11:28
9548 c21d
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
zucha
11:27
Z czasem potrzebujemy dłoni. Nie pieniędzy, telewizorów, domu, auta czy też lepszej pracy. Przychodzi moment, że cała egzystencja sprowadzać się będzie do dłoni drugiego człowieka, do jego obecności. Pozornie proste i banalne.
— Damian Sawa
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaresort resort
zucha
11:26
0413 1e5d 500
Reposted fromseaweed seaweed viaresort resort
zucha
11:26
Ktoś mnie niedawno zapytał: "Po co żyjemy?". I ja się nad tym dość długo zastanawiałem. Tak, wie pan, po ludzku. No i doszedłem do wniosku, że najbardziej odpowiada mi powiedzenie: "Żyję po to, by doświadczać".
— Krzysztof Materna, "Bogaty wewnętrznie", Newsweek 46/13
Reposted from1923 1923 viaresort resort
zucha
11:15
Każdy miewa przerwy w życiorysie, znika jak zaklęty, bierze złe zakręty.
— Agnieszka Osiecka. O MNIE.

February 14 2019

zucha
17:00
Nie chciałabym być najpiękniejszą kobietą świata, nie chciałabym być idealna, dystyngowana, wspaniała czy wzorowa. Chcę być pasjonująca...
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty

February 05 2019

zucha
11:01
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
zucha
11:01
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl