Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 04 2019

zucha
21:25

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromlittlenastything littlenastything viairmelin irmelin
zucha
21:20

Gdyż nie ma większej rzeźni niż pamięć.

— T. Jastrun, "Przebudzenie bez ciebie"
Reposted fromgdybam gdybam viaohhhfuckitt ohhhfuckitt
zucha
21:20
Za to moglibyśmy się napić teraz i pogadać
— jezuchryste, dlaczego mi to robisz, chłopcze?
zucha
21:20
1781 bee9
Reposted fromonlyman onlyman viaohhhfuckitt ohhhfuckitt
zucha
14:06
Nie pozwolę, żeby zauważył, jak bardzo mną wstrząsnął. A zrobił to. Wstrząsnął mną do głębi.
— Corinne Michaels - "Powiedz, że zostaniesz"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaohhhfuckitt ohhhfuckitt
zucha
14:00
Za to moglibyśmy się napić teraz i pogadać
— jezuchryste, dlaczego mi to robisz, chłopcze?
zucha
12:53
Nasza głowa potrafi wyprodukować znacznie więcej piekła niż najgorsza rzeczywistość.
— Jacek Santorski
Reposted fromfindmyway findmyway viaohhhfuckitt ohhhfuckitt
zucha
12:52
2216 5cf2 500
Winona Ryder, Jodie Foster and Julia Roberts 1989
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin
zucha
12:52
9411 5d98
Reposted fromShini Shini viairmelin irmelin
zucha
12:52
Usuń ze swojego słownika słowo "problem" i zastąp słowem "wyzwanie". Życie stanie się nagle bardziej podniecające i interesujące.
— Albert Camus
Reposted fromxalchemic xalchemic viairmelin irmelin
zucha
12:35
0459 6107 500
Reposted fromNajada Najada viairmelin irmelin
zucha
12:35
Śpij i przez kilka godzin bądź wolny od wszystkich nieszczęść, jakie sam na siebie ściągnąłeś.
— C. S. Lewis ‘Opowieści z Narnii’
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viairmelin irmelin
zucha
12:35
1909 0a55 500
Reposted frompampunio pampunio viairmelin irmelin

November 06 2018

zucha
21:07
zucha
20:41
0686 ce0b 500
Reposted frommarionettes marionettes viacytaty cytaty
zucha
20:41
Chcę cię spróbować raz. A później cały czas.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
zucha
20:41
- Poza tym to nie zdrada. - A co? - To przerwa w wierności.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
zucha
20:39
Tak naprawdę wymagania kobiet sprowadzają się do dwóch rzeczy: chcą trochę twojego czasu i twojej uwagi. Chcą czuć, że są dla ciebie ważne. Reszta to dekoracje.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty

October 30 2018

11:38
2962 80bb
Reposted fromerial erial viairmelin irmelin
11:37
9131 f36c
Reposted frominspired inspired viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl