Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2020

zucha
11:36
Boimy się wszyscy i bez wyjątku.[...]
Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to, albo że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadobby dobby
11:36
2020-02-05_11-06-22
Reposted fromcici525 cici525 viadobby dobby
zucha
11:33
Chciałbym się jeszcze powłóczyć z Tobą, póki żyjemy i mam Cię obok.
— Koniec Świata ''Oranżada''
Reposted frompsychodelik psychodelik viaehh ehh
zucha
11:24
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaavooid avooid
zucha
11:19
Kto jest większym głupcem: sam głupiec, czy ten, który za nim idzie?
— Alec Guinness jako Ben Obi-Wan Kenobi
Reposted fromavooid avooid
zucha
10:53
Reposted fromshakeme shakeme viaavooid avooid
zucha
10:52
Kobieta, która kocha- uśmiecha się. Kobieta, która walczy- krzyczy. Kobieta, która się poddała- milczy.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadobby dobby
zucha
10:47
2398 3a69 500
Subvisual Subway, Bacteria of the New York City subway, Craig Ward https://www.youtube.com/watch?v=Xxqd985bKi8 ;
Reposted from0 0 viadobby dobby
zucha
10:46
Chętnie zniknęłabym na miesiąc lub rok
— Mela Koteluk
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadobby dobby
zucha
10:46
Zastosuj do swoich rozmów prostą zasadę: jeżeli nie chciałbyś stwierdzić czegoś na piśmie i podpisać imieniem i nazwiskiem, nie mów tego.
— Jackson Brown
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaavooid avooid
zucha
10:45
Nasze życie zaczyna się kończyć w dniu,
w którym zaczynamy przemilczać ważne tematy.
— Martin Luther King
Reposted fromavooid avooid
zucha
10:45
Czasem ktoś wywoła w tobie chęć opowiedzenia czegoś, a potem tego żałujesz.
— Mirjam Mous - "Password"
Reposted frominpassing inpassing viadobby dobby
zucha
10:45
3708 e731 500
Reposted fromGIFer GIFer viadobby dobby
zucha
10:44
Czasem chyba tęsknię za czasami,kiedy zależało mi na kimś bardziej niż na kumplu. 
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
zucha
10:43
1402 4a33 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaavooid avooid
zucha
10:43
I czując cię obok opowiem o wszystkim jak często się boję i czuję się nikim 
— Myslovitz
Reposted frompastelina pastelina viaavooid avooid
10:43
1918 ffef 500

wowgreat:

Celi Lee

Reposted fromfurore furore viaavooid avooid
10:43
10:42
8665 0d7e 500
Reposted fromaliciapetronella aliciapetronella viaavooid avooid
zucha
10:42
5745 652e 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaavooid avooid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl