Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2017

zucha
13:52
Otóż jeśli musisz przekonywać i namawiać siebie samego do powiedzenia ‘tak’, to znaczy, że dusza mówi ‘nie’. Zapamiętaj - jeśli dusza mówi ‘tak’, to nie musisz sam siebie przekonywać.
— Vadim Zeland "Transerfing rzeczywistości , tom I. Przestrzeń wariantów"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaavooid avooid
zucha
13:52
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
zucha
13:16
Zrozumcie, że język może ukryć prawdę, ale oczy - nigdy.
— Michaił Bułhakow
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaavooid avooid
zucha
13:16
7598 2225
zucha
13:16
zucha
13:15
Nie odtrącaj tych, którym na Tobie zależy, ze strachu, że ich skrzywdzisz albo że oni skrzywdzą Ciebie. Po co być człowiekiem, jeśli nie dopuszcza się żadnych uczuć?
— Sabaa Tahir: "Pochodnia w mroku"
Reposted frompensieve pensieve viaavooid avooid
zucha
13:15
1586 ee65
vk.com
Reposted fromshakeme shakeme viaavooid avooid
13:15
4934 0066 500
Reposted fromsunlight sunlight viaavooid avooid
zucha
13:15
Szukam połączeń między nami. Szkoda, że są same z przesiadkami.
— znalezione, ale trafione w punkt!
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaavooid avooid
13:15
3322 a6da
zucha
13:15
Bywają słowa, o których nawet się nam nie śniło, że zdołamy je wypowiedzieć. (...) Bywają odpowiedzi, o których nawet się nam nie śniło, że je usłyszymy.
— Josephine Hart
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaavooid avooid
zucha
13:14
Czas to wszystko, co masz. I możesz się pewnego dnia dowiedzieć, że masz go mniej, niż sądzisz.
— "Ostatni wykład"
Reposted fromavooid avooid
zucha
13:01
7337 13f1 500
Reposted fromoll oll viagwiazdeczka gwiazdeczka
zucha
13:01
Wydaje mi się, że chodzi o to, by wybierać dobrze… na co dzień. Masz prawo do błędów. Masz prawo się pogubić. Grunt to nie trwać przy złych wyborach przez całe życie. Jeśli nam szczęście dopisze, to jeszcze dużo czasu przed nami. Szkoda, by było go zmarnować na trwaniu w konsekwencjach niektórych decyzji, które podobno są na zawsze.
http://www.preciousmistakes.pl/2017/01/10/wybierzmy-dobrze/
Reposted frommoniczkuu moniczkuu viacytaty cytaty
zucha
13:00
Serce to nie cholerne puzzle. Kiedy ktoś zabierze Ci jakieś elementy, zastąp je nowym. Obraz nie będzie gorszy. Ba, może być nawet o wiele lepszy.
— Lizz Murphy
Reposted frompensieve pensieve viaavooid avooid
zucha
13:00
7731 1c66
Reposted fromdailylife dailylife viaavooid avooid
zucha
13:00
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
zucha
13:00
8218 6b7e 500
Reposted from0 0 viaavooid avooid
zucha
13:00
0763 df1a
Reposted fromscorpix scorpix viaavooid avooid
zucha
13:00
8647 479d 500
Reposted fromcolours colours
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl