Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2017

zucha
15:41
2887 698d
Reposted fromstarryeyed starryeyed viaavooid avooid
zucha
15:41
9134 f5a2
Reposted fromintrigante intrigante viaavooid avooid
zucha
15:41
Miłość jest dla ducha, a pożądanie dla ciała.
— Salwa an-Nu′ajmi – Smak miodu
Reposted frompuella13 puella13 viaavooid avooid
15:41
6622 ac2e
zucha
15:40
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viaavooid avooid
zucha
15:40

Kierunek jest znacznie ważniejszy od prędkości. Wielu ludzi pędzi donikąd.

— Steve Maraboli
Reposted frominpassing inpassing viaavooid avooid
15:40
5497 30ae 500
Reposted fromPitch Pitch viaavooid avooid
zucha
15:40
Wiesz co jest najgorsze? Za każdym razem gdy ktoś pyta o jej ideał, wydaje mi się, że ona mówi o Nim...
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
zucha
15:40
9866 2d8a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

July 12 2017

zucha
16:15
Bo czas żadnych ran nie leczy.
Czas może tylko uczy nas rozsądniej obchodzić się z bólem, jakoś bandażować te rany. Żyć z nimi i tyle.
— Roma Ligocka
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaavooid avooid
zucha
16:14
zucha
15:51
8001 a6fa 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaavooid avooid

July 10 2017

zucha
20:18


Minimal thrones
Reposted fromgameofthrones gameofthrones
zucha
20:18
Pamiętaj! Nie wybieraj tanich ludzi, łatwej drogi i szybkiej miłości… od tych trzech rzeczy nawet gówno jest więcej warte.
— Rafał Wicijowski "Pokolenie selfie"
Reposted fromlakonika lakonika viacytaty cytaty

June 28 2017

zucha
21:18
Potrafię się przywiązać nawet do ulubionej poduszki, a ktoś mi mówi, żebym nie rozpaczała, kiedy odchodzi mój ulubiony człowiek.
— cytaty, tumblr
Reposted fromSalute Salute viacytaty cytaty
zucha
21:18
4819 bc3b 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaavooid avooid
zucha
20:45
Nic bowiem nie zraża mężczyzn do nas tak, jak wrodzony nieporządek i brak dbałości o własną osobę...
— Magdalena Samozwaniec, "Tylko dla kobiet"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
zucha
20:45
“I moje serce chciało Ciebie. I chyba to było właśnie problemem.”
— cytaty, tumblr
Reposted fromSalute Salute viacytaty cytaty
zucha
20:45
7022 7142 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
zucha
20:44
Jestem tym, kim najbardziej nie chcesz żebym był. Więc dwa różki... Dwa różki dorysuj mi.
— "Niedopowieści"
Reposted fromAng3ll Ang3ll viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl