Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2018

zucha
12:56
Jak jesteś miła to zazwyczaj dostaniesz po dupie, bo za miłą przecież nie można być. Ludzie zaraz Cię zjedzą. Jak jesteś asertywna, to powiedzą, że jesteś suką. Jak jesteś szczera, to połowa ludzkości Cię znienawidzi. Jak prześpisz się z facetem to jesteś dziwką, a jak tego nie zrobisz to albo jesteś lesbijką, albo coś jest z Tobą nie tak. Jak się do kogoś nie odzywasz, bo chwilowo potrzebujesz samotności , to oskarżają Cię, że masz kogoś w dupie i sypie się lawina pretensji i żali. Jak wychodzisz poza ogólnie przyjęte schematy, to większość nazwie Cię hipokrytą. Jak nic nie mówisz, to zostaniesz mrukiem. Jak za dużo gadasz, to usłyszysz, że strzępisz językiem niepotrzebnie. Jak zajmiesz się przede wszystkim swoim życiem, to jesteś egoistką . Jak zadzwonisz do faceta, to się narzucasz, a jak nie zadzwonisz to usłyszysz, że o nim nie myślisz i go nie kochasz. Jak wiele rzeczy zrobisz dobrze, a raz jedną źle, to ludzie zazwyczaj dostrzegą tylko to co zrobiłaś źle.
— znalezione
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viaohhhfuckitt ohhhfuckitt
zucha
11:22

W każdym razie wino piją ci, którzy lubią żyć. Wódkę piją ci, którzy chcą stracić przytomność.
— Agnieszka Osiecka
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viairmelin irmelin
zucha
11:19
8342 ec8b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
zucha
11:19
zucha
11:18
9978 36fb 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viairmelin irmelin
zucha
11:18
6136 f112 500
Reposted fromverronique verronique viairmelin irmelin
11:16
5490 3ac4
Reposted frommsto msto viairmelin irmelin
zucha
11:15
Są rzeczy od których nie można uciec, jeśli nawet odejdzie się od nich bardzo daleko.
— Haruki Murakami
Reposted frombadblood badblood viairmelin irmelin
zucha
11:15
Mogłam wtedy nie wracać. Chociaż nie można używać trybu przypuszczającego w czasie przeszłym. Od tego można umrzeć, poza tym, to nie przystoi rozsądnym ludziom.
— J. Żulczyk
Reposted fromasalluhi asalluhi viairmelin irmelin
zucha
11:14
Bardzo wtedy tęskniłem, ale najgorsze było udawanie, że nie tęsknię.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromsjokolade sjokolade viairmelin irmelin
zucha
11:14
3124 361a
Rzymskie wakacje (1953)
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaazalia azalia
zucha
11:13
6135 ae94
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
zucha
11:13
6205 b9a2 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
zucha
11:13
2937 eda6
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viaavooid avooid
11:13
0408 e2fc
Reposted fromturquoise turquoise viaavooid avooid
zucha
11:12
Nie wiesz co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności.
— Jacek Dukaj “Perfekcyjna niedoskonałość”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaavooid avooid
zucha
11:12
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości.
Reposted frompanickiller panickiller viairmelin irmelin
zucha
11:11
Fantazjowanie i marzenie może złamać człowiekowi serce.
— Cecelia Ahern – "Gdybyś mnie teraz zobaczył"
Reposted fromforgivness forgivness viairmelin irmelin
zucha
11:10
8935 fc2d
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
zucha
11:10
Bo w życiu często jednak bywa tak, że ta osoba jest może właściwa dla Ciebie, ale Ty nie do końca jesteś właściwą osobą dla niej. I życie rzadko jest tak cudownie czarno-białe, że możemy podjąć bardzo trudną dezycję i od razu poczuć się z nią dobrze.
https://pokolenieikea.com/2018/08/16/dlaczego-on-mnie-zdradzil-dlaczego-ona-mnie-zdradzila/
Reposted frommy-little-world my-little-world viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl