Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2018

zucha
21:07
zucha
20:41
0686 ce0b 500
Reposted frommarionettes marionettes viacytaty cytaty
zucha
20:41
Chcę cię spróbować raz. A później cały czas.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
zucha
20:41
- Poza tym to nie zdrada. - A co? - To przerwa w wierności.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
zucha
20:39
Tak naprawdę wymagania kobiet sprowadzają się do dwóch rzeczy: chcą trochę twojego czasu i twojej uwagi. Chcą czuć, że są dla ciebie ważne. Reszta to dekoracje.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty

October 30 2018

11:38
2962 80bb
Reposted fromerial erial viairmelin irmelin
11:37
9131 f36c
Reposted frominspired inspired viairmelin irmelin
zucha
11:36
6010 0235 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
zucha
11:36
Uczyła się. Także tego, by nie dziwić się za dużo i za dużo nie oczekiwać - bo wtedy rozczarowanie bywa mniej dotkliwe.
— Andrzej Sapkowski
Reposted frompasazerka pasazerka viairmelin irmelin
zucha
11:36
4141 f85d 500
Reposted fromWaszmaster Waszmaster viairmelin irmelin

October 28 2018

zucha
18:42
nikt nie oddycha obok mnie
— Dawid Podsiadło
Reposted fromprzeblyski przeblyski viairmelin irmelin
zucha
18:42
8261 5a8d 500
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
zucha
18:42
Reposted frombluuu bluuu viairmelin irmelin
zucha
18:42
Niech pan idzie i czeka. Może ona tęskni, aby ktoś na nią czekał. A kto prócz pana mógłby jeszcze na nią czekać?
— Wiesław Myśliwski "Ucho igielne"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairmelin irmelin
zucha
18:39
3916 2eba 500
Bonifacy
Reposted fromirmelin irmelin viairmelin irmelin
zucha
18:36
6624 1474 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
zucha
18:36
2706 ce23 500
I Origins (2014)
Reposted fromniepogoda niepogoda viairmelin irmelin
zucha
18:22
6206 2dc2 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairmelin irmelin
zucha
18:18

Myślę o sobie jako o dość smutnej osobie. (...) Bo na zewnątrz, w kontakcie z ludźmi, robię dużo hałasu, zamieszania, jestem dość intensywna i pogodna. Natomiast tak naprawdę mam raczej smutną, melancholijną naturę.

— — A. Kulesza w Zwierciadle
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viacytaty cytaty
zucha
18:18
Ostatnio zaczęłam uświadamiać sobie, że moje życie jest jakieś powierzchowne. Zamiast żyć, prześlizguję się obok tego, co istotne. Nie wiem, co jest istotne, bo nie mam czasu, by się temu przyjrzeć, dotknąć, dopasować do siebie. Ciągle jestem w biegu. Mój świat to jedna wielka karuzela i od jazdy na niej szumi mi już w uszach i robi się niedobrze. Udaję, że wszystko jest OK, choć rzeczywistości jest do kitu.

— Grażyna Bąkiewicz, "O melba!"
Reposted fromavooid avooid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl