Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

zucha
20:53
9676 b7af 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viahairstyles hairstyles
zucha
20:53
0441 0a34
Reposted fromspring-flow spring-flow viacoffee coffee
zucha
20:49
2049 ff17 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viahairstyles hairstyles
zucha
20:49
0887 5a25
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viahairstyles hairstyles
zucha
20:49
1990 4e23 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viahairstyles hairstyles
zucha
15:10
Czy można być tak przepełnionym uczuciami, że aż nie czuć nic?

June 16 2017

zucha
15:39
Haruki Murakami, Norwegian Wood
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viacytaty cytaty
zucha
15:26
8947 5dc6
Reposted fromretro-girl retro-girl viahairstyles hairstyles
zucha
15:26
Można oddychać, jeść, pić i czuć uderzenia własnego serca, a mimo to być martwym.
— Charlotte Link "Nieproszony gość"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
zucha
15:26
Dzisiaj nikt już prawie nie telefonuje. Dzisiaj przede wszystkim się pisze. To pozwala ograniczyć ryzyko. Przynajmniej na pozór. Można się spokojnie zastanowić nad odpowiedzią. Wyeliminować niebezpieczeństwo, że powie się coś niewłaściwego albo spontanicznie zareaguje w nieodpowiedni sposób. Lepiej już wysłać wiadomość, którą można wielorako interpretować. Problemem jest jednak dystans w tego rodzaju komunikacji. Nie zbliża nas ona do siebie. Ten rodzaj komunikacji jest idealną pożywką dla wszystkich domysłów.  
— Michael Nast "Pokolenie JA. Niezdolni do relacji"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
zucha
14:48
0441 0a34
Reposted fromspring-flow spring-flow viacoffee coffee
zucha
14:48
7736 f2ab 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaresort resort
zucha
14:47
2049 ff17 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viahairstyles hairstyles
zucha
14:46
0062 ffba 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viahairstyles hairstyles
zucha
14:45
4155 626a 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viahairstyles hairstyles
zucha
14:44
2666 e29f 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viahairstyles hairstyles

June 02 2017

zucha
08:03

Akceptacja to największy komplement, jaki można otrzymać.

— Maciej Frączyk "Zeznania Niekrytego Krytyka"
Reposted frompusiek pusiek viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
zucha
07:49
Ludzie tak wielu uczuć nie rozumieją. Wydaje im się, że samotność to deficyt czyjejś obecności, brak drugiej osoby, kogoś bliskiego. A przecież dookoła widzą ludzi, którzy też ją czują, chociaż żyją w związkach, mieszkają z innymi, mają dzieci. Dlatego powiem Ci coś. Samotność to nie jest pustka dookoła Ciebie, to pustka w Tobie.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromlovvie lovvie viaavooid avooid
zucha
07:47
Opłacz to, wykrzycz to, a później weź się w garść, stań na nogi i zacznij żyć. Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała.
— Adam Szustak
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaavooid avooid
zucha
07:47
Powinni dawać więcej wina w butelce. 
Tak, żeby na dwie osoby starczyło.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromoutoflove outoflove viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl