Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2018

zucha
21:23
5575 1b6a 500
Reposted fromnutt nutt viairmelin irmelin
zucha
21:23
Wybacz dzisiaj komuś. Któregoś dnia ktoś może wybaczyć Tobie.
— H. Jackson Brown, Jr
Reposted fromxalchemic xalchemic viairmelin irmelin
zucha
21:22
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
zucha
21:22
7199 4900
Reposted fromSharonSullivan SharonSullivan viairmelin irmelin
zucha
21:21
zucha
21:18
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viaazalia azalia

February 20 2018

zucha
20:08
To prawda, że jedna iskra wystarczy, by wywołać pożar i zniszczyć wszystko wokół. Ale jeden dobry okruch pamięci wystarczy, by wiele zachować, by karmić się nim przez całe życie. Zrozumiałam, że to moja jedyna nieskończoność.
— Anna Ficner-Ogonowska: " Okruch"
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
zucha
20:07
..cudze szczęście łatwiej zauważyć niż swoje.Wszędzie dobrze,gdzie nas nie ma...Poza tym ilu ludzi,tyle szczęść.Dla jednego szczęście to wór pełen pieniędzy,dla drugiego zdrowe dzieci,a dla trzeciego to,że codziennie rano oczy otwiera.
— Anna Ficner-Ogonowska: "Alibi na szczęście"
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
zucha
20:07
Czuje się beznadziejnie. Nie chodzi o to, ze czuje się, źle. Po prostu brak mi nadziei, że będzie lepiej.
— Kacper Pietruszewski
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viairmelin irmelin
zucha
20:07
- Nic na siłę. Nigdy. Życie mnie nauczyło, że nie warto.
- A co zrobić z tą cholerną tęsknotą?
- Tęsknić.
— Hanna Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairmelin irmelin
zucha
20:02
kiedy przyjdzie pierwsza wiosenna burza? żąda mi się deszczu.
— niech zmyje ten syf z miasta i ze mnie, szczególnie ten we mnie.
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin
zucha
20:01
4200 a69d
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viairmelin irmelin
zucha
20:00

Prawdziwy akt odkrycia nie polega na odnajdywaniu nowych lądów, lecz na patrzeniu na stare w nowy sposób.
— Marcel Proust
Reposted fromavooid avooid
zucha
20:00
...potwory się nie rodzą, potwory ktoś stwarza.
— C.J. Roberts: "Zapach ciemności"
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
zucha
19:59
6802 0640
zucha
19:56
1453 a411 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaavooid avooid
19:55
7110 afbf 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viairmelin irmelin
zucha
19:46
To, że będziesz robić co ci każą nie oznacza, że odniesiesz sukces.
— Jiro śni o sushi (2011)
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viacytaty cytaty

January 31 2018

zucha
10:15
2993 0dd7 500
Reposted fromjustsomekat justsomekat viairmelin irmelin
zucha
10:13
7411 50ca 500
Reposted from777727772 777727772 viadobby dobby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl