Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2019

zucha
19:28
3710 e7a1 500
Reposted fromPoranny Poranny viaohhhfuckitt ohhhfuckitt
zucha
19:23
7184 b98a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
zucha
19:23
Świat urządzony jest tak, że czasem musisz zrobić coś, na co nie masz ochoty, z ludźmi, których nie lubisz, i w miejscach, za którymi nie przepadasz. Znajomi będą znikać z twojego życia równie łatwo i szybko, jak się w nim pojawili. Stracisz pieniądze, zepsują ci się różne rzeczy, a twój pies zdechnie. Ale wytrzymasz to wszystko, i dobre, i złe momenty, tak jak wcześniej.
zucha
19:21
7067 d24f
zucha
19:13
To wielka tajemnica, jak człowiek powinien postępować, by nie zmarnować sobie życia.
— Miguel de Cervantes
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
zucha
18:36
Oby ktoś chciał cię kiedyś przytulać przez dwadzieścia minut. Tylko przytulać. Nie wyrywając się, nie patrząc ci w twarz, nie próbując całować. Otoczyć cię ramionami i trzymać bez cienia egoizmu.
— jedno z najszczęśliwszych szczęść, dziękuję / Waitress
Reposted fromWariacjaSerca WariacjaSerca viaresort resort
zucha
18:32
Mam takie marzenie, żeby moje dzieci mogły powiedzieć: łał, tata naprawdę kocha mamę.
— "Weź mnie. Tu i teraz."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaresort resort
zucha
18:32
Już się nie obwiniaj. Postępowałaś wtedy tak, jak potrafiłaś.
— "Emocjonalni"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaresort resort
zucha
18:32
Nie szukajcie ideałów, drogie panie - bajki szybko się kończą. Znajdźcie niepokornego, wtedy każdy twój dzień będzie przygodą. 
— K. Bagieńska / @riseme
Reposted fromriseme riseme viaresort resort
zucha
18:26
5335 2a9e
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaavooid avooid
zucha
18:26
A jak się nie odważysz od razu, to nie odważysz się już nigdy.
— Tove Jansson
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaavooid avooid
zucha
18:25
(...) Wiesz, lubię wieczory
Lubię się schować na jakiś czas
I jakoś tak, nienaturalnie
Trochę przesadnie, pobyć sam (...) 
— Myslovitz, Długość Dzwięku Samotności
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viacytaty cytaty
zucha
18:23
0776 4d63 500
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
zucha
18:23
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
zucha
18:23
0790 6fef 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaohhhfuckitt ohhhfuckitt
zucha
18:21
8148 5c28 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaavooid avooid
zucha
18:21
8573 5ecb 500
Reposted fromxawery xawery viaavooid avooid

October 23 2019

zucha
20:36
4581 d881 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
zucha
20:36
4582 4b47 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
zucha
20:36
4166 552d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl