Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 27 2017

zucha
16:35
2096 cab2
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
16:35
1528 8fe0 500

Emily Bador (source unknown)

Reposted fromerial erial viacoska coska
zucha
16:35

Mam ochotę na papierosa, wino i dach w ciepłą, letnią noc.

— books
Reposted fromraconteur raconteur viacoska coska
zucha
16:34
4833 417f
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
zucha
16:33
zucha
16:33
2909 17ca
Reposted fromlove-winter love-winter viaauxilia auxilia
zucha
16:32
Tom Hardy
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaauxilia auxilia
zucha
16:32
9572 963f
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaauxilia auxilia
16:30
1480 3171 500
Reposted fromeuo euo viayoushouldntsmoke youshouldntsmoke
zucha
16:29
Najgorzej. Nie wiedziała całkowicie co zrobić. Nie wiedziała czy kocha. Nie wiedziała czy nie kocha. Czuła się bezsilna. Okazuje się, że to właśnie ta bezsilność była najgorsza w tym wszystkim.
Reposted fromilolilo ilolilo
zucha
16:26
Jestem wolny. Wolny od nadmiaru planów. I pragnień.
— Krzysztof Krauze
Reposted fromavooid avooid
zucha
16:26
16:23
4999 4753 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaavooid avooid
zucha
16:23
Czego chcę dla siebie, tu i teraz?
— zasadnicze pytanie; przeszłość przeminęła, przyszłość przyjdzie - tylko teraźniejszość trwa
Reposted fromavooid avooid
15:45
8708 28c0
zucha
15:45
2417 3219
zucha
15:44
Na miłość warto czasem poczekać trochę dłużej.
— przeczytane
Reposted fromavooid avooid
zucha
15:44
Przestań dawać ludziom władzę nad Twoim uśmiechem, poczuciem wartości i nastawieniem do życia.
— Mandy Hale
zucha
15:44
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile viagwiazdeczka gwiazdeczka
zucha
15:44
Mogę ci powiedzieć wszystko o odrzuceniu i samotności. Czasem czuję, że całe moje życie jest jednym wielkim odrzuceniem. 
— Marilyn Monroe
Reposted fromSalute Salute viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl