Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 06 2018

zucha
17:38
A Ty nigdy nie zrobiłeś nic głupiego z powodu uczuć?
— ..
Reposted fromlesnystworek lesnystworek viairmelin irmelin
zucha
17:38
Reposted fromAgnya Agnya viaavooid avooid
zucha
17:38
Wszystko można zacząć od nowa. Nieważne co było. 
Tak mówi wiosna
— Pawlikowska
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viaavooid avooid
zucha
16:28
Tym, co inspiruje pracę geniusza, nie są nowe pomysły, lecz raczej obsesja, 
że dotychczasowe wyjaśnienie nie jest wystarczające.
— Eugène Delacroix
Reposted fromavooid avooid viairmelin irmelin
zucha
16:27
0171 85c9
Reposted fromolgens olgens viairmelin irmelin
zucha
16:27
-Jakoś sobie poradzę.
-Jakoś sobie radzić to nie jest życie.
— James Frey Ostatni testament
Reposted fromfreakish freakish viairmelin irmelin
zucha
16:25
2697 a23a 500
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin

March 28 2018

zucha
19:50
8016 7830
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
zucha
19:30
4698 d993 500
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin
zucha
19:29
zucha
19:29
zucha
19:29
 Ktoś Cię krzywdzi, a Ty mu zamiast trucizny podajesz ciepłą herbatę z cytryną. Bo nie ma złych ludzi. Są tylko złe zachowania. Trzeba umieć widzieć człowieka w człowieku.
Reposted fromlovvie lovvie viaavooid avooid
zucha
19:29
zucha
19:15
zucha
18:49
"Gdy nie masz wroga w środku,
żaden wróg na zewnątrz nie jest w stanie Cię zranić."
— przysłowie afrykańskie
Reposted fromavooid avooid

March 26 2018

zucha
08:27
Widzi pan... to nie dobry Bóg rządzi tym światem, lecz demon. Czło­wiek. Natura jest odrażająca, niech pan tylko spojrzy, życie ptaka, życie zwierzęcia.
— Louis-Ferdinand Celine
Reposted fromelloko elloko viacytaty cytaty
zucha
08:26
Za wrażliwe mam serce i za wielkie wkładam wszędzie uczucia
— Tadeusz Makowski
Reposted frompsilocybemermaid psilocybemermaid viadobby dobby
zucha
08:26
Today I learned that crying over us will never end. 
— over and over again
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viadobby dobby
zucha
08:25
Naprawdę silni ludzie nie tłumaczą, dlaczego wymagają szacunku. Po prostu nie zadają się z kimś, kto im szacunku nie daje.
— Sherry Argov
Reposted fromnevermindd nevermindd viadobby dobby
zucha
08:25
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl