Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2018

zucha
21:22
Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin
zucha
21:22
6206 2dc2 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairmelin irmelin

June 13 2018

zucha
20:49
Jeżeli budujesz jakiekolwiek relacje z ludźmi, czy to przyjaźń, miłość, czy cokolwiek innego, nie ignoruj. Rozmowa nawet najtrudniejsza jest lepsza niż cisza, która nie wiadomo co znaczy. Czasami nie ważne jak cierpliwy potrafisz być, jeśli nie wiesz co się dzieje, to czujesz się niepewnie... Czasami brak słów jest gorszy niż najgorsze słowo.
Reposted fromnutt nutt viaavooid avooid
zucha
20:48
Kto czyta książki ten żyje wiele razy
— usłyszane
Reposted fromresort resort

June 11 2018

zucha
16:11
8346 e3da 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viadobby dobby
zucha
15:56
5414 d926 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viadobby dobby
zucha
15:53
Nie bez powodu się mówi, że dzisiaj jednym z najszczerszych komplementów jest niewyjmowanie komórki z kieszeni podczas spotkania.
Reposted fromnutt nutt viacytaty cytaty
zucha
15:53
zucha
15:49
W życiu poznajesz ludzi. O niektórych nigdy więcej nie pomyślisz. U innych, zastanawiasz się co u nich słychać. U jeszcze innych - zastanawiasz się czy kiedykolwiek myślą o tobie. Są też tacy, o których nie chcesz nigdy więcej pomyśleć. Ale to robisz.
— Clive Staples Lewis.
Reposted fromnutt nutt viaavooid avooid
zucha
15:48
9787 9edb 500
Reposted from2017 2017 viairmelin irmelin
zucha
15:48
Jeżeli budujesz jakiekolwiek relacje z ludźmi, czy to przyjaźń, miłość, czy cokolwiek innego, nie ignoruj. Rozmowa nawet najtrudniejsza jest lepsza niż cisza, która nie wiadomo co znaczy. Czasami nie ważne jak cierpliwy potrafisz być, jeśli nie wiesz co się dzieje, to czujesz się niepewnie... Czasami brak słów jest gorszy niż najgorsze słowo.
Reposted fromnutt nutt viacytaty cytaty
zucha
15:47
By robić postępy jako człowiek, nie poprzestawaj na walce ze swoimi wadami, ale rozwijaj także swoje zalety.
— Christophe André
Reposted fromavooid avooid
zucha
15:47

June 08 2018

zucha
14:00
(...) nie do końca potrafię się cieszyć. Cały czas drżę, że jeśli za bardzo się ucieszę, spotka mnie jakaś kara.
— Kasia Nosowska w wywiadzie dla focus.pl
Reposted frombylejaka bylejaka viagwiazdeczka gwiazdeczka
zucha
13:59
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin

May 15 2018

zucha
21:17
9381 9afd 500
Reposted fromintrigante intrigante viairmelin irmelin
zucha
21:16
7241 d9d1 500
zucha
20:37


send a raven
Reposted fromgameofthrones gameofthrones
20:25
3885 9e42 500

andantegrazioso:

In the Gingerbread house | friends_forever_company

Reposted fromSkydelan Skydelan viaavooid avooid
zucha
20:25
7257 bf29
Reposted fromskrzacik skrzacik viaavooid avooid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl