Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

zucha
17:13
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagwiazdeczka gwiazdeczka
zucha
17:13
W byciu singlem najbardziej dojmująca jest właśnie samotność. To, że kiedy już wyciągniesz znajomych na jakąś imprezę, to po powrocie do domu i tak zostaniesz sam. Zastaniesz tam tak samo rozrzucone w nieładzie rzeczy, tak samo niepościelone łóżko, tak samo niezrobioną kolację. Nie będzie na Ciebie czekało nic poza tym, co znane i zapamiętane. Zero zaskoczeń. Wrażeń. Wzruszeń. Kiedy będziesz mieć gorszy dzień, nikt nie zapyta, dlaczego. Bo nikt się o Ciebie nie troszczy. Nikomu na Tobie nie zależy. Nikt nie zastanawia się, jak Ci minął dzień, nie tęskni za Tobą, nie myśli o Tobie, kiedy wstaje rano ani kiedy kładzie się spać.
— zrepostowane w roku, który na soupie już nie istnieje...
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
zucha
17:12
Don’t touch me
17:11
0075 a5e5
Reposted fromtosiaa tosiaa viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
zucha
17:11
4925 93b3 500
Reposted fromEkran Ekran viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
17:11
9213 d827 500
Reposted fromstrzepy strzepy viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
zucha
17:11
Nikomu nie jest dobrze o czwartej nad ranem (…) i niech przyjdzie piąta, o ile mamy dalej żyć.
— Wisława Szymborska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
zucha
17:11
Dobry Boże, ten głos mógłby ogrzać mnie w najzimniejszy dzień roku.
— Molly McAdams - Wybieram Ciebie
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
zucha
17:10
5812 39e0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
zucha
17:10
Granice? Nigdy żadnej nie widziałem, ale słyszałem, że istnieją w umysłach niektórych ludzi.
— Thor Heyerdahl
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viausmiechprosze usmiechprosze
zucha
17:10
Walcz z tym. Walcz ze wszystkim, co chce pociągnąć cię w dół. Poddawanie się jest dla słabeuszy.
— Nalini Singh
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viausmiechprosze usmiechprosze
17:10
4592 aca6
Reposted fromimmortal-a immortal-a viausmiechprosze usmiechprosze
zucha
17:10
Gdy nie ma innego wyjścia, w końcu zaczynasz dawać radę.
— (...) z Twoją pomocą.
zucha
17:10
Dlaczego chodzę po górach?
Ludzi można podzielić na dwa rodzaje:

na tych którym nie trzeba tego tłumaczyć i na tych którzy nigdy tego nie zrozumieją.
— Piotr Pustelnik
Reposted fromSTYLTE STYLTE viausmiechprosze usmiechprosze
zucha
17:09
zucha
17:09
8998 84b5
zucha
17:09
zucha
17:09
zucha
16:46
16:46
0191 de31 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl